Προσωπικός Αστρολογικός Γενέθλιος Χάρτης, με όλες τις αστρολογικές γενέθλιες όψεις και την ερμηνεία τους, για το «2017».
Κάθε γενέθλιος αστρολογικός χάρτης, μέχρι και το τέλος Ιανουαρίου από 40 ευρώ = ΜΟΝΟ 20 ΕΥΡΩ

«Αστρολογική Ερωτική Συνναστρία».
Πόσο ταιριάζουν δύο άνθρωποι μεταξύ τους, τι θα πρέπει να προσέξετε για το μέλλον της σχέσης σας, και κατά πόσο είναι <<σχέση ζωής>>», μέσα στο «2017» Κάθε ερωτική συναστρία αποτελείτε από 2 γενέθλιους προσωπικούς αστρολογικούς χάρτες. Τιμή προσφοράς μέχρι και τέλος Ιανουαρίου, από 80 ευρώ = ΜΟΝΟ 40 ΕΥΡΩ.

Επωφεληθείτε της προσφοράς και κλείστε το δικό σας ραντεβού….!!! 

Please follow and like us: